Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yelken olan Sail kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Sail ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sail kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I'd like to sail around the world.
Ben tekneyle dünyayı gezmek istiyorum.

The ship is about to set sail.
Bu gemi sefere çıkmak üzeredir.

They set sail for New York yesterday.
Dün New York'a hareket ettiler.

The ship will set sail at noon.
Gemi öğleyin hareket edecektir.

The ship will set sail for Hong Kong tomorrow at 3 p.m.
Gemi yarın 15:00'te Hong Kong'a yelken açacak.

The ship set sail.
Gemi yola çıktı.

They began to sail to their home.
Onlar evlerine doğru yelken açtılar.

We sail for San Francisco on Monday.
Pazartesi günü San Fransisko'ya yelken açacağız.

After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea.
Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım.

Aha, Bancus, I thought that the boat for carrying you were in fact sail-powered.

Can you sail a boat?