Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Insafa olan Relent kelimesinin kullanıldığı toplam 10 adet cümle bulundu. Relent ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Relent kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Tom would not relent.
Tom acımadı.

He relented.
O insafa geldi.

Tom relented.
Tom yumuşadı.

She relented.

They're relentless.
Onlar acımasızlar.

Tom is relentless.
Tom acımasız.

The bronze armor was useless against the Saxons' relentless attack.

In Ankara, I made clear that America is not â?? and never will be â?? at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.

In Ankara, I made clear that the United States is not â?? and never will be â?? at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.

The tropical sun glared down relentlessly.