Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Miktar olan Quantity kelimesinin kullanıldığı toplam 31 adet cümle bulundu. Quantity ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Quantity kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.
"X" sembolü genellikle matematikte bilinmeyen miktarı temsil etmektedir.

However, the quantity was not correct.
Ancak, miktar doğru değildi.

It is quality, not quantity that counts.
Önemli olan miktar değil kalitedir.

All kinds of food and drink are delicious and good for you, but you have to know when, where, and in what quantity.
Bütün yiyecek ve içecek çeşitleri lezzetlidir ve senin için yararlıdır, ama ne zaman, nerede ve hangi kalite olduğunu bilmek zorundasın.

We import a large quantity of food.
Büyük miktarda gıda ithalatı yaparız.

In general, consumers prefer quantity to quality.
Genel olarak, müşteriler miktarı kaliteye tercih ederler.

Japan imports a large quantity of oil.
Japonya büyük miktarda petrol ithal eder.

I prefer quality to quantity.
Kaliteyi miktara tercih ederim.

The victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.
Kurbanın yanlışlıkla büyük miktarda zehir aldığı düşünülüyor.

Quality is more important than quantity.
Nitelik, nicelikten önemlidir.

A large quantity of air-conditioners has been sold since the temperature is high.

Quantity Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

An interrogative word to inquire about price or quantity.

Both quantity and quality are important in most cases.

He bought flour and oil in quantity.

I put quantity after quality.

It is not of the essence of mathematics to be conversant with the ideas of number and quantity.

It is not only the quantity of atoms, but the quantity of worlds that is infinite in the universe.

Our age goes in for quantity regardless of quality.

Please inform us as to what quantity you can deliver at regular intervals.

Quality over quantity.

Quality trumps quantity.

Quality, not quantity.

Quantity rather than quality is important.

She bought flour and oil in quantity.

The police seized a large quantity of drugs at the school.

The quantity discounts are according to the size of the order.

These goods are greater in quantity than in quality.

Today, paper is used in quantity every day.

Vectors need not correspond to a physical quantity; anything can be a vector space as long as vector addition and scalar multiplication is defined.

We would be prepared to grant you a special discount of 5% for the quantity of 10 sets of STL#3456.

What quantity of paper do you need?