Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı önemli olan Notable kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Notable ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Notable kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Chemistry has made notable progress in recent years.
Kimya bilimi son zamanlarda dikkate değer bir gelişim gösterdi.

Imogen of the Internet is not yet notable on Wikipedia, but it is one of the many things she aspires to.

Our century has seen a notable increase of knowledge.

Statues of Buddha are notable works of Japanese art.

The area is notable for its scenery and wildlife.

The deluge was a notable first experiment in baptism which washed away the sins (and sinners) of the world.