Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Akın olan Flock kelimesinin kullanıldığı toplam 28 adet cümle bulundu. Flock ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Flock kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The shepherd is tending his flock.
Çoban sürüsünü otlatıyor.

I saw a flock of sheep.
Bir koyun sürüsü gördüm.

A boy was driving a flock of sheep.
Bir oğlan koyun sürüsünü güdüyordu.

I saw a flock of birds flying aloft.
Havada uçan bir kuş sürüsü gördüm.

There's a black sheep in every flock.
Her toplulukta bir yüz karası vardır.

Birds of a feather flock together.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

A flock of birds is flying.

A flock of birds whirled across the sky.

A flock of sheep was grazing in the fields.

A sheep dog drives the flock to the pasture.

An artist is a sheep that strays from the flock.

Flock Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

How many sheep are there in this flock?

I caught sight of a flock of sheep in the forest.

I repeat it, and say that the world is but a flock of sheep.

I'm beginning to think that religious leaders are popular because they pander to the prejudices of the pack they call their flock.

Of the floor, sticky from the party, one said, "Flock it."

One evening, just as the sun set amid radiant clouds, there came a large flock of beautiful birds out of the bushes.

The hunter aimed a shotgun at the flock of birds.

The shepherd always tries to persuade his flock that its interests and his own are one and the same.

There is a black sheep in every flock.

There were shepherds keeping watch over their flock.

These clouds look like a flock of white sheep.

We saw his flock of geese.

Wolves stalked the flock.

Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler.

Young people flocked to southern California.
Genç insanlar güney Kaliforniya'ya akın etti.

They all flocked around the movie star.

There were flocks of people on the beach.