Aranacak Kelime ›

Yen kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Yen ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Yen kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Can you break a 10,000 yen bill?
10,000 yen bozabilir misiniz?

Is a thousand yen enough?
1000 yen yeterli mi?

If I had one million yen now, I would buy a car.
Şimdi 1,000,000 yenim olsa, bir araba alırım.

He had only one hundred yen on him.
Üstünde sadece yüz yeni vardı.

I'm really happy because I won 10,000 yen at the horse races.
At yarışlarında 10,000 yen kazandığım için gerçekten mutluyum.

We can't live on 150,000 yen a month.
Ayda 150,000 yenle yaşayamayız.

I have an income of 50,000 yen a month.
Ayda 50.000 yen gelirim var.

I can't live on ten thousand yen a month.
Ayda on bin yenle geçinemiyorum.

Do you have 5,000 yen you could lend me?
Bana ödünç verebileceğin 5,000 yen'in var mı?

I get paid 300,000 yen a month.
Bana ayda 300,000 yen ödenir.

I get paid 300,000 yen per month.
Bana her ay 300,000 yen ödenir.

Yen Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I have a deposit of 500,000 yen at the bank.
Bankada 500.000 yenlik bir mevduatım var.

She deposits 10,000 yen in the bank every month.
Bankaya her ay 10.000 yen yatırıyor.

Five thousand yen is enough to buy this dictionary.
Beş bin yen bu sözlüğü satın almak için yeterlidir.

I paid twenty thousand yen for this hearing aid.
Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim.

The tickets are 1,000 yen each.
Biletlerin her biri 1.000 yen.

The tickets are 20 yen each.
Biletlerin her biri yirmi yen.

A thousand yen will do.
Bin yen iş görür.

Is one thousand yen enough?
Bin yen yeterli midir?

A cup of coffee cost 200 yen in those days.
Bir fincan kahve, o günlerde 200 yene mal oldu.

Didn't I give you 10,000 yen a week ago?
Bir hafta önce sana 10,000 yen vermedim mi?

It cost me 5,000 yen to repair my bicycle.
Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu.

I paid 2,000 yen for this atlas.
Bu atlas için 2,000 yen ödedim.

This job pays 10,000 yen a day.
Bu iş, bir günde 10,000 yen öder.

This rope is 200 yen a meter.
Bu ipin bir metresi 200 yen.

I paid 800 yen for this book.
Bu kitap için 800 yen ödedim.

This vending machine won't accept 500 yen coins.
Bu otomat 500 yenlik madeni paraları kabul etmeyecek.

I paid 1,500 yen for this dictionary.
Bu sözlük için 1,500 yen ödedim.

I paid 40,000 yen for this tape recorder.
Bu teyp için 40,000 yen ödedim.

Can I exchange yen for dollars here?
Burada yen'i dolara çevirebilir miyim?

I profited 200,000 yen yesterday.
Dün 200,000 yen kazandım.

The dollar dropped to 125 today from 126 yen yesterday.
Dolar dün 126 yenden bugün 125 yene düştü.

The strong yen was a fatal blow to the company.
Güçlü yen şirket için ölümcül bir darbeydi.

The strong yen was advantageous to our company.
Güçlü yen firmamız için avantajlıydı.

The strong yen is acting against Japan's export industry.
Güçlü yen Japonya'nın ihracat endüstrisinin aleyhine davranmaktadır.

The influence of the strong yen on the Japanese economy has become very serious.
Güçlü yenin Japon ekonomisine etkisi çok ciddi oldu.

That's 3000 yen altogether.
Hepsi birlikte 3,000 yendir.

I put ten thousand yen into the bank every month.
Her ay bankaya on bin yen koyarım.

The Japanese yen is a stable currency.
Japon yeni istikrarlı bir para birimidir.

They fined him 5,000 yen for illegal parking.
Kanuna aykırı park etmekten, ona 5.000 yen ceza verdiler.

Ken was fined 7,000 yen for speeding.
Ken hızdan dolayı 7.000 yen para cezasına çarptırıldı.

I paid two thousand yen for the book.
Kitap için iki bin yen ödedim.

I paid 2,000 yen for the parcel to be sent by air.
Kolinin hava yoluyla gönderilmesi için 2.000 yen ödedim.

I borrowed 1,000 yen from my cousin.
Kuzenimden 1,000 yen ödünç aldım.

Please exchange yen for dollars.
Lütfen yen'i dolarla değiştirin.

Please draw a hundred thousand yen from the bank.
Lütfen,bankadan 100.000 yen çek.

He can invest a million yen in stocks.
Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir.

He invested 500,000 yen in stocks.
Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı.

Where can I exchange yen for dollars?
Nerede Yen'i dolar'la değiştirebilirim?

That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.
O otel, yemek hariç gecelik 5000 yendir.

It wasn't a 100 yen coin, it was a bottle cap.
O, 100 yen bozuk para değildi, o bir şişe kapağıydı.

He earns 300,000 yen a month.
O, ayda 300,000 yen kazanır.

He earns half a million yen a month.
O, bir ayda yarım milyon yen kazanmaktadır.

He paid 1,000 yen for this book.
O, bu kitap için 1,000 yen ödedi.

He exists on 3,000 yen a day.
O, günde 3000 yenle yaşar.

He exchanged yen for dollars.
O, yeni dolarla değişti.

Ten thousand yen will not cover the expenses.
On bin yen giderleri karşılamaz.

Will ten thousand yen do?
On bin yen yeterli mi?

Is ten thousand yen enough?
On bin yen yeterli mi?

I want to change ten thousand yen to dollars.
On bin yeni dolara çevirmek istiyorum.

I gave them one thousand yen each.
Onların her birine bin yen verdim.

It'll cost about 2,000 yen to repair it.
Onu onarmak yaklaşık 2,000 yen'e mal olacak.

It'll cost about 2,000 yen to fix it.
Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır.

It will cost about 2000 yen to repair it.
Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak.

His salary is 250,000 yen per month.
Onun maaşı aylık 250,000 yendir.

His salary is 250 thousand yen per month.
Onun maaşı aylık 250.000 yen.

Ten million yen will be enough for the project.
Proje için on milyon yen yeterli olacaktır.

Cars that, when new, cost 3,000,000 yen are apparently now worth 300,000, so I think I'll use mine a little longer.
Sıfırken 3.000.000 yen fiyatı olan arabalar, şimdi 300.000 ediyor; bu durumda sanırım benimkini biraz daha kullanacağım.

It cost him 3,000 yen to get a haircut.
Saç tıraşı olmak ona 3,000 yene mal oldu.

It cost him 3000 yen to have his hair cut.
Saçını kestirmesi ona 3000 yene mal oldu.

You can buy it for a thousand yen or so.
Sen onu yaklaşık bin yene alabilirsin.

Taro drew 10,000 yen from the bank.
Taro bankadan 10.000 yen çekti.

You have to pay 10,000 yen extra on holidays.
Tatillerde 10,000 yen fazladan ödemek zorundasın.

Tom thinks it would be better not to change dollars into yen at this time.
Tom bu sefer doları yene çevirmemenin daha iyi olacağını düşünüyor.

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros.
Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını öroya çevirdi.

Tom has three thousand yen in his pocket.
Tom'un cebinde 3,000 yen'i var.

How to overcome the high value of the yen is a big problem.
Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur.

I have no more than 1,000 yen with me.
Yanımda 1,000 yenden daha fazla yok.

I have no more than one hundred yen with me.
Yanımda yüz yenden daha fazla yok.

He had only one hundred yen with him.
Yanında sadece 100 yeni vardı.

The yen is still low against the dollar.
Yen dolar karşısında hâlâ düşük.

The yen rose to the dollar.
Yen dolar karşısında yükseldi.

The yen appreciated 10 percent against the dollar.
Yen dolar karşısında yüzde 10 değer kazandı.

The yen is weaker than the dollar.
Yen dolardan daha zayıf.

The yen is rising and the dollar is falling.
Yen yükseliyor dolar düşüyor.

I spent 3,000 yen on a new CD.
Yeni bir CD için 3,000 yen harcadım.

Where can we exchange yen into dollars?
Yen'i dolara nerede çevirebilirim?

I exchanged yen for dollars.
Yen'i dolarla değiştirdim.

Is there a bank where I can exchange yen for dollars?
Yen'i dolarla değiştirebileceğim bir banka var mı?

I'd like to change yen to dollars.
Yen'i dolarla değiştirmek istiyorum.

I converted my yen into dollars.
Yenimi dolara çevirdim.

Does depreciation of the yen give rise to inflation?
Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu?

The value of the yen has risen greatly.
Yen'in değeri büyük ölçüde arttı.

The value of the yen has soared.
Yen'in değeri yükselişe geçti.

The yen is expected to lose value against the dollar.
Yen'in dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyor.

A generous man contributed some two billion yen to charity.

A one million yen fine? That's nothing to me.

A strong yen is shaking the economy.

A thousand yen is due to you.

An individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.