Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Sarı olan Yellow kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Yellow ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Yellow kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Here's a yellow rose.
İşte sarı bir gül.

Flowers are yellow.
Çiçekler sarı.

The leaves of the trees turn yellow in fall.
Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner.

All the leaves on the tree turned yellow.
Ağaçtaki tüm yapraklar sarardı.

Step 1. Heat the vegetable oil (0.5L) (any grease or a mixture of oil and grease) in the pot on high heat, add sliced onions (400g), fry until the onions take a yellow color, then add meat (any kind) (1kg).
Aşama 1. 0.5 litre bitkisel yağı (herhangi bir içyağı veya yağın ve içyağının bir karışımı) yüksek ateşte çömlekte ısıtın, 400 gram doğranmış soğan ekleyin, soğanlar sarı bir renge ulaşana kadar kızartın, sonra da 1 kilogram et (hangi cins olursa olsun) ekleyin.

In the United States, school buses are yellow.
Amerika Birleşik Devletleri'nde okul minibüsleri sarıdır.

My mother bought my brother a yellow umbrella.
Annem erkek kardeşime sarı bir şemsiye aldı.

The car is yellow.
Araba sarıdır.

The garden was full of beautiful yellow flowers.
Bahçe güzel sarı çiçeklerle doluydu.

The garden was full of yellow flowers.
Bahçe sarı çiçeklerle doluydu.

All the flowers in the garden are yellow.
Bahçedeki tüm çiçekler sarı.

Yellow Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I love my yellow sweater.
Ben sarı kazağımı seviyorum.

I'll take the yellow one.
Ben sarı olanını alacağım.

I have a lot of flowers. Some are red and some are yellow.
Bir sürü çiçeğim var. Bazıları kırmızı ve bazıları da sarı.

There is a yellow rose.
Bir sarı gül var.

This is a yellow rose.
Bu sarı bir gül.

Why don't you try on this yellow sweater?
Bu sarı kazağı niçin denemiyorsun?

They painted their house bright yellow.
Evlerini parlak sarıya boyadılar.

I've never seen a yellow submarine in my life.
Hayatımda sarı bir denizaltı hiç görmedim.

Jane had a yellow ribbon in her hair.
Jane'in saçında sarı bir kurdela vardı.

The girl wore a yellow ribbon in her hair.
Kız saçına sarı bir kurdele takıyordu.

The girl wore yellow ribbons in her hair.
Kız saçına sarı kurdeleler takmıştı.

Mary is the girl wearing the yellow dress.
Mary, sarı elbiseyi giyen kız.

Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır.

Bananas are yellow.
Muzlar sarıdır.

The only thing on the table that I normally wouldn't eat is that stuff on the yellow plate.
Normal olarak yemediğim masadaki tek şey sarı tabaktaki şeydir.

He lives in that yellow house.
O, şu sarı evde yaşıyor.

Ripe bananas are yellow.
Olgun muzlar sarıdır.

They painted the window frames yellow.
Onlar pencere çerçevelerini sarıya boyadı.

They are yellow.
Onlar sarı.

There's a yellow rose there.
Orada sarı bir gül var.

The cheese is not yellow.
Peynir sarı değildir.

The cheese is yellow.
Peynir sarıdır.

There's a yellow rose.
Sarı bir gül var.

Don't you like my yellow scarf?
Sarı eşarbımı beğenmiyor musunuz?

We have yellow apples.
Sarı elmalarımız var.

Where is the yellow jug of milk?
Sarı süt sürahisi nerede?

Look through the yellow pages.
Sarı sayfalara bir göz at.

Do you advertise in the Yellow Pages?
Sarı sayfalarda reklam yapar mısın?

Who's the girl in a yellow raincoat?
Sarı yağmurluk giyen kız kim?

In the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
Sonbaharda, günler daha kısaldığında ve geceler daha soğuduğunda, o, ilk ayazın yaprakları parlak sarı ve portakal ve kırmızıya dönüştürmesini izledi.

All of the balls are yellow.
Tüm toplar sarı.

Tom doesn't usually stop if the light is yellow.
Tom ışık sarıysa genellikle durmaz.

Tom marked a sentence with a yellow highlighter.
Tom bir cümleyi sarı bir fosforlu kalemle işaretledi.

Tom owns a yellow sports car.
Tom'un sarı bir spor arabası var.

The leaves began to turn red and yellow.
Yapraklar kızarmaya ve sararmaya başladı.

Yolks are yellow.
Yumurta sarısı sarıdır.

"The sun is yellow." "That depends on your perspective. I am of the opinion that yellowness is sunny."

A banana is yellow.

A few of the balls are yellow.

A rainbow consists of red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet.

A yellow bee hovers in a single spot.

Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."

All of the tree's leaves turned yellow.

All the leaves on the tree have turned yellow.

And the yellow one?

Apples are usually green, yellow, or red.

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened.

Bale needs to be more careful when playing because heâ??s already been given one yellow card.

Before the arrival of the Europeans, yellow fever hadn't been a problem.

Blend the blue paint with the yellow paint.

Contador won the yellow jersey in the Tour de France.

Cream is a white and light yellow liquid composed of concentrated proteins and fat.

Decorated with blue and yellow strips, the tie was very unfashionable.

Don't eat the yellow snow.

Generations of Americans were taught to fear--miscegenation, "the yellow peril," Italians, communism.

Go to yellow alert.

He lives at the yellow house.

He lives in the yellow house.

He looks like the yellow angry bird.

He owns a yellow sports car.

Her skirt is yellow with polka dots.

His daughter hastily hid behind the yellow house.

His mouth was as wide as an oven, his teeth like yellow fangs, and his eyes, two glowing red coals.

His name was Geppetto, but to the boys of the neighborhood he was Polendina, on account of the wig he always wore which was just the color of yellow corn.

His shirt was gray and the tie was yellow.

His suit was gray and his tie was yellow.

His teeth are yellow from smoking too much.

How many yellow flowers are there?

I have a lot of flowers. Some are red and others are yellow.

I have a yellow dream.

I like the colour yellow.

I like yellow books.

I love my yellow pullover very much.

I love writing on yellow or other colored paper.

I own a yellow sports car.

I tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.

I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.

I'd describe him as a middle-aged man in a yellow jacket, orange tie and a pink shirt.

I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.

If I had to choose between those two books, I would choose the one with the yellow cover.

If I had to choose between those two books, I would take the one with the yellow cover.

If you paint it yellow, you'll kill two birds with one stone: it'll stand out, and you'll save money because you can use paint you already have.

In autumn the leaves turn yellow.

In Denmark, there aren't any yellow postboxes.

It is getting colder and colder morning and evening. The leaves of trees will soon turn red or yellow.

It looked yellow to me.

It was beautiful in the country, it was summer-time; the wheat was yellow, the oats were green, the hay was stacked up in the green meadow.

It's ugly, bright yellow and it doesn't go with anything. But at least you won't get run over in the dark!

Leaves yellow in the fall.