Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Bağırma olan Yell kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Yell ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Yell kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

You shouldn't yell.
Bağırmamalısın.

I'm sick and tired of the way you yell at me.
Bana bağırma tarzından bıktım usandım.

Don't yell at me.
Bana bağırma.

Did you really have to yell that loud?
Gerçekten yüksek sesle bağırmak zorunda mıydın?

My little sister and I used to play tag a lot. We would chase each other, and the one chasing would try to tag the one being chased and yell: "You're it!"
Küçük kardeşim ve ben çok fazla kovalamaca oynardık. Her diğerini kovalardık ve bir kovalayan ise bir kovalananı kovalamaya çalışır ve ona "Sen ebesin!" diye seslenirdi.

Tom didn't have to yell at me.
Tom bana bağırmak zorunda değildi.

Tom had the nerve to yell at the judge.
Tom hakime bağıracak kadar sinirliydi.

You can't yell at Tom.
Tom'a bağıramazsın.

Don't yell at Tom.
Tom'a bağırma.

Don't yell at my kid.

Don't yell.

Yell Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Give a yell if you need anything.

His foot hit the brake faster than she could yell "stop".

I didn't mean to yell.

I don't have anyone to yell at.

I don't like it when people yell at me.

I don't like when mothers yell at children.

I don't like when parents yell at infants.

I wish you didn't always yell at Tom.

I'm not going to yell at you again.

If you want to yell at someone, yell at me.

Please don't yell at me.

Please, don't yell!

They all yell.

Tom heard somebody yell his name.

Tom turned around when he heard someone yell his name.

Tom was too scared to even yell.

Tom was too scared to yell.

When I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.

Why did you yell?

You can't yell at me like that.

You don't have to yell at me.

You don't have to yell.

We yelled at her to be careful.
Dikkatli olması için ona seslendik.

Who yelled?
Kim bağırdı?

He yelled with pain.
O, acıyla bağırdı.

The crowd yelled when he scored a goal.
O, bir gol attığında, kalabalık bağırdı.

He yelled for help.
O, yardım için bağırdı.

I yelled at him.
Ona bağırdım.

She yelled at the children to be quiet.
Sessiz olmaları için çocuklara bağırdı.

Tom yelled.
Tom bağırdı.

Tom yelled something in French.
Tom Fransasızcada birşeyler bağırdı.

Tom really yelled at me.
Tom gerçekten bana bağırdi.

Tom yelled at Mary.
Tom Mary'ye bağırdı.

Tom counted to ten then he yelled at Mary.
Tom ona kadar saydı sonra Mary'ye seslendi.

Tom and Mary yelled at each other.
Tom ve Mary birbirlerine seslendiler.

Tom yelled for help.
Tom yardım için bağırdı.

I'm sorry I yelled at Tom.
Tom'a bağırdığım için üzgünüm.

I shouldn't have yelled at Tom.
Tom'a bağırmamalıydım.

"Nooo!" yelled Mary as Tom spilled her glass of milk.

"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.

Am I going to get yelled at?

Grabbing him by the shoulders, she shook him and yelled, "Snap out of it!"

He yelled at her.

He yelled out an order to the soldiers.

I do not like to be yelled at!

I used to get yelled at for hogging the phone.

I yelled for help.

I yelled out the window at Mary.

I'm not the one who yelled at your mother.

I'm sorry I yelled at you.

My mom got mad and yelled at me.

Only when I got sick as a kid that I could eat as much ice cream and jello as I wanted and not get yelled at.

She was in a panic and yelled something inarticulate.

She yelled at him.

She yelled in a rage.

The crowd yelled with delight.

The father had a fit and yelled into the phone, "come to the house now! Now! Now!"

The next-door neighbor looked out the window when Tom yelled.

The policeman aimed his gun at Tom and yelled, "Hold it right there!"

The volatile old man who lived next to Tom often yelled at the neighbourhood kids.

They yelled.

This is the first time I've yelled at Mary.

Tom has never yelled at Mary.

Tom yelled at Mary in French.

Tom yelled in pain.

Tom yelled loud enough for everyone to hear.

Tom yelled over the music.

Tom yelled over the noise.

Tom yelled something in French just before he dove into the water.

Tom yelled something in French that I couldn't understand.

We yelled at her to take care.

We yelled at her to watch her step.

We yelled at her, asking her to pay attention.

When we reached the summit, we all yelled out into the void.

I wasn't yelling.
Bağırmıyordum.

I'm not yelling.
Bağırmıyorum.

Yelling and screaming is not going to get you anywhere.
Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez.

Stop yelling.
Bağırmayı bırak.

Stop yelling. My head hurts.
Bağırmayı bırak. Başım ağrıyor.

I heard yelling.
Bağırmayı duydum.

Stop yelling!
Bağırmayı kes!

Stop yelling, I beg you.
Bağırmayı kes, senden rica ediyorum.

Stop yelling at me.
Bana bağırmayı kes.

I heard someone yelling my name.
Birinin adımı bağırdığını duydum.

I saw you and Tom yelling at each other yesterday.
Dün sen ve Tom'un birbirinize bağırdığınızı gördüm.

I am hoarse from yelling so much.
Fazla bağırmaktan sesim kısıldı.

Please stop yelling.
Lütfen bağırmayı kes.

Mary felt guilty about yelling at her daughter.
Mary onun kızına bağırmakla ilgili kendini suçlu hissetti.

Tom and Mary were too busy yelling at each other to notice that I'd entered the room.
Odaya girdiğimi uyarmak için Tom ve Mary birbirlerine bağıramayacak kadar çok meşguldü.