Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı özlemek olan Yearn kelimesinin kullanıldığı toplam 14 adet cümle bulundu. Yearn ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Yearn kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Man has many wishes that he does not really wish to fulfil, and it would be a misunderstanding to suppose the contrary. He wants them to remain wishes, they have value only in his imagination; their fulfilment would be a bitter disappointment to him. Such a desire is the desire for eternal life. If it were fulfilled, man would become thoroughly sick of living eternally, and yearn for death.
İnsanın gerçekten yapmak istemediği bir sürü istekleri vardır, ve aksini düşünmek bir yanlış anlama olurdu.O onların istekler kalmasını ister, onların sadece onun hayalinde değeri vardır; Onların yapılması ona karşı daha şiddetli bir hayal kırıklığı olurdu. Böyle bir istek sonsuz hayat için istektir.Eğer onlar yerine getirilse, insan sonsuza kadar yaşamaktan tamamen usanırdı ve ölümü isterdi.

For a pillow like this all men do yearn but that - quite frankly - is not my concern.

I yearn for victory.

People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.

We yearn to go back to our native land.

She yearned for her husband to come home.
Kocasının eve gelmesine can atıyordu.

He yearned for her to come home.
O, onun eve gelmesini özledi.

The 'gold' yearned for by the Japanese synchronized swimming world was not quite reached.

The exile yearned for his home.

At the height of the Cold War, my father decided, like so many others in the forgotten corners of the world, that his yearning - his dream - required the freedom and opportunity promised by the West.

Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.

He thought of them yearning for fame.

Mr President, it was yearning for democracy that brought down the Berlin Wall.

Translation is the paradigm, the exemplar of all writing. It is translation that demonstrates most vividly the yearning for transformation that underlies every act involving speech, that supremely human gift.