Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Olsun olan Whether kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Whether ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Whether kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Whether you drive fast or slow, drive carefully.
İster yavaş ister hızlı sür, dikkatli sür.

You have to go whether you like it or not.
İstesende istemesende gitmek zorundasın.

You have to do it, whether you like it or not.
İstesende istemesende onu yapmalısın.

I worry about whether I'll be a good father.
İyi bir baba olup olmayacağım konusunda endişe ediyorum.

It's up to you whether you study or not.
Çalışıp çalışmamak size kalmış.

It remains to be seen whether or not going to America to study is good for me.
Çalışmak için Amerika'ya gidip gitmemenin benim için iyi olduğu yakında belirlenecek.

She can't make up her mind whether to get a job or to go on to college.
Çalışmak ya da üniversiteye gitmek arasında karar veremiyorum.

I don't know whether to cry or to laugh.
Ağlasam mı yoksa gülsem mi bilmiyorum.

It is up to you whether to buy it or not.
Alıp almamak size kalmış.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

What matters is whether you do your best or not.
Önemli olan elinden geleni yapıp yapmadığındır.