Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Tekerlekli sandalye olan Wheelchair kelimesinin kullanıldığı toplam 23 adet cümle bulundu. Wheelchair ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Wheelchair kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Did you see grandpa's wheelchair?
Dedemin tekerlekli sandalyesini gördün mü?

In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.
Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

A young boy in a wheelchair asked Tom what time it was.
Tekerlekli sandalyedeki küçük çocuk Tom'a saati sordu.

Tom doesn't have enough money to buy a motorized wheelchair.
Tom motorlu tekerlekli bir sandalye satın almak için yeterli paraya sahip değil.

Tom can't get around without a wheelchair.
Tom tekerlekli sandalye olmadan gezinemiyor.

Do you need a license to use an electric wheelchair?

Does an electric wheelchair require a driver's license?

He is condemned to live on a wheelchair.

He is in a wheelchair but he can organize his own day-to-day life.

I don't need a wheelchair.

Is there wheelchair access?