Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Buğday olan Wheat kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Wheat ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Wheat kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

My children are threshing wheat.
Çocuklarım buğday harman ediyorlar.

The United States of America export wheat throughout the world.
Abd dünyanın her yanına buğday ihraç eder.

The whole family helped harvest the wheat.
Bütün aile buğdayı hasat için yardımcı oldu.

Some people are allergic to wheat.
Bazı insanların buğday allerjisi vardır.

The buildings are filled with bags of wheat.
Bina buğday torbalarıyla dolu.

We grow wheat here.
Biz burada buğday yetiştiririz.

The wheat is coming very well this year.
Buğday bu yıl çok iyi geliyor.

I am harvesting wheat.
Buğday hasat ediyorum.

The wheat is ready for harvest.
Buğday hasat için hazır.

When will you harvest your wheat?
Buğdayını ne zaman hasad edeceksin?

Bread is made from wheat.
Ekmek buğdaydan yapılır.