Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Saatler olan Watches kelimesinin kullanıldığı toplam 70 adet cümle bulundu. Watches ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Watches kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

He often watches TV.
Çoğu zaman televizyon izler.

That boy watches over the sheep.
Çocuk koyunlara göz kulak oluyor.

He watches television after dinner.
Akşam yemeğinden sonra televizyon izler.

My mother seldom watches TV at night.
Annem gece nadiren televizyon izler.

My father usually watches television after dinner.
Babam genellikle akşam yemeğinden sonra televizyon izler.

A man with a watch knows what time it is, a man with two watches is never sure.
Bir saati olan biri saatin kaç olduğunu bilir; iki saati olan biri ise asla emin olamaz.

Carol often watches horror movies.
Carol genellikle korku filmlerini izler.

She watches television from four to six.
Dörtten altıya kadar TV izler.

It's OK with me if Tom watches television after he finishes his homework.
Eğer Tom ödevini bitirdikten sonra TV izlerse benim için sakıncası yok.

My brother watches television.
Erkek kardeşim TV izler.

My younger brother watches TV.
Küçük erkek kardeşim TV izler.

Watches Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Nobody watches her.
Kimse ona bakmıyor.

He sometimes watches TV.
O bazen tv izler.

He watches TV every day.
O her gün televizyon izler.

Since he's crazy about movies, he watches as many movies as he can.
O, filmleri çok sevdiği için, izleyebildiği kadar çok sayıda film izler.

He scarcely ever watches TV.
O, neredeyse hiç tv izlemez.

She thought that our watches were the same.
O, saatlerimizin aynı olduğunu düşündü,

Everyone in the room checked their watches at the same time.
Odadaki herkes saatini aynı anda kontrol etti.

It is predicted that the watch company will produce over one million new watches a year.
Saat şirketi bir yılda tahminen bir milyonun üzerinde yeni saat üretecek.

Where are my watches?
Saatlerim nerede?

Let's synchronize our watches.
Saatlerimizi senkronize edelim.

I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.
Sanırım Tom'un Fransızcada çok iyi olmasının nedeni onun çok sayıda Fransızca film izlemesidir.

In Soviet Russia, television watches the audience!
Sovyet Rusya'sında, televizyon izleyiciyi izler!

Ted is good at repairing watches.
Ted saatleri tamir etmede iyidir.

Ted is good at fixing watches.
Ted saatleri tamir etmede iyidir.

Tom watches too much television.
Tom çok fazla televizyon izliyor.

Tom claims he doesn't watch much TV, but he watches more than three hours every day.
Tom çok fazla TV izlemediğini fakat günde üç saatten daha fazla izlediğini iddia ediyor.

Tom often watches TV while eating dinner.
Tom akşam yemeği yerken çoğunlukla TV izler.

Tom usually watches the weather report in the morning before leaving home.
Tom genellikle sabahları evden ayrılmadan önce hava raporunu izler.

Tom watches the 6 o'clock news every evening.
Tom her akşam 6 haberlerini izliyor.

Tom watches Mary.
Tom Mary'yi izler.

Tom almost never watches TV.
Tom neredeyse hiç TV izlemez.

Tom hardly ever watches TV.
Tom neredeyse hiç TV izlemez.

Tom watches TV all the time.
Tom sürekli TV izler.

Tom just watches.
Tom sadece izler.

Tom is particular about what he watches on TV.
Tom televizyonda izlediği hakkında seçicidir.

I don't know what Tom watches nowadays.
Tom'un bu günlerde ne izlediğini bilmiyorum.

"Where does Tom get his ability in French? He's never set foot in a French-speaking country, and he has no French-speaking friends, either." "I believe he watches a lot of French movies on the Internet."

Both Tom and Mary checked their own watches.

Carol often watches horror films.

Every Sunday the cat sits on the windowsill and watches the birds.

From the solemn gloom of the temple children run out to sit in the dust, God watches them play and forgets the priest.

He doesn't read books, but when it comes to television, he watches it day and night.

He often watches 10 to 20 porn videos per night.

He sits in this chair when he watches television.

He watches for an opportunity to intrigue against his rival.

He watches PBS.

He watches television before studying.

His work is making watches.

How many watches did Tom lose?

I think that an angel watches over me.

Mary watches PBS.

Mary watches TV every night.

My brother just watches television and does not study very hard these days.

My hobby is collecting watches.

Seated on the floor, she watches me.

She watches PBS.

She watches television at night.

She watches the other kids playing, but she never joins in.

She watches TV constantly.

Ted is handy at repairing watches.

The eye of God watches over the little ones.

The man watches me.

The West watches the elections in Rwanda with suspicion.

These watches are more expensive than the ones in that case.

Tom loves zombie movies and watches them whenever he can.

Tom watches PBS.

Tom watches TV with the kids every evening.

Who watches the watchers?

Your work is making watches.