Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Garanti olan Warranty kelimesinin kullanıldığı toplam 8 adet cümle bulundu. Warranty ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Warranty kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

This car has a good warranty.
Bu arabanın iyi bir garantisi var.

The warranty doesn't cover normal wear and tear.
Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir.

The warranty for my TV is expired.
Televizyonumun garanti süresi bitti.

I want to find out if the warranty has expired yet.

Mary's washing machine broke down a week after the warranty had run out.

Unfortunately, Apple does not provide a warranty for accidental damages.

Unfortunately, Apple doesn't provide a warranty for accidental damages.

What is the warranty period?