Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı ısıtır olan Warms kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Warms ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Warms kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Wait till the soup warms.
Çorba ılıyıncaya kadar bekleyin.

An electric heater warms up the ceramic tiles of the bathroom floor.

It warms your heart to, when listening to a song in a (seemingly!) foreign language like Slovak, Macedonian, Slovenian, hear words you have known since your childhood and even understand whole phrases.

It warms your heart when, while listening to a song in a (seemingly!) foreign language â?? Slovak, Macedonian, or Slovenian â?? you hear words that you have known since your childhood and even understand whole phrases.

When spring comes, it gets warms.

While listening to songs in a what is supposed to be a foreign language such as Slovak, Macedonian, Slovenian, it warms your heart to hear words that you have known since childhood and that you can even understand whole phrases.