Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Canlı olan Vivid kelimesinin kullanıldığı toplam 42 adet cümle bulundu. Vivid ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Vivid kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The taste of the first kiss remains vivid in my memory.
İlk öpücüğün tadı benim bellekte canlı kalır.

I am pleased with this vivid portrait in particular.
Ben özellikle bu canlı portreden memnunum.

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.
Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
Eylül ayının 26'sı Avrupa Diller Günü'dür. Avrupa Konseyi, Avrupa'nın çokdilli mirasına dikkat çekip, çokdilliliğin toplum içinde gelişimini teşvik ederek vatandaşları farklı dilleri öğrenmesi için yüreklendirmek istiyor. Tatoeba, kullanımı kolay bir öğrenme aracı olarak etkin bir katılımla bu dilleri öğrenme ve bundan zevk alma olanağı sağlıyor.

Nothing is more vivid than a picture.
Hiçbir şey bir resimden daha canlı değildir.

He made a vivid impression.
O canlı bir izlenim bırakmıştı.

The event still remains vivid in my memory.
Olay belleğimde hâlâ canlı duruyor.

He has a very vivid imagination.
Onun çok canlı bir hayal gücü var.

Tom has a vivid imagination.
Tom'un etkili bir hayal gücü var.

Dickens' thoughts come across along with the vivid depiction of old London.

Dreams may be vivid and memorable.

Vivid Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

He has a vivid imagination.

I have a vivid imagination.

I still have vivid memories of the explosion of the space shuttle.

I'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.

I've got a pretty vivid imagination.

Life's experiences make vivid records on the sensitive plate of his mind.

My memory of that is still vivid.

She has a vivid imagination.

She is a vivid, playful and fiery girl.

She painted a vivid picture of the event.

That will give you a vivid impression.

The accident is still vivid in his memory.

The patient's descriptions of her family are vivid, but very cynical.

The playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.

Tom has a very vivid imagination.

With such a vivid imagination he'll become either a world-famous novelist or a lunatic.

You've got a vivid imagination!

You've got a vivid imagination.

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.
New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

The author described the murder case vividly.
Yazar cinayet davasını inandırıcı biçimde açıkladı.

He speaks so vividly.

He vividly depicted the confusion following the earthquake.

Her face came back vividly to my memory.

I can vividly imagine that.

I remember the event as vividly as if it were just yesterday.

I still vividly remember the embarrassment even today.

I vividly remember my first kiss.

It is strange how vividly I remember the scene.

Nothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.

Translation is the paradigm, the exemplar of all writing. It is translation that demonstrates most vividly the yearning for transformation that underlies every act involving speech, that supremely human gift.

When Chokichi thought listlessly about this winter, and the similar winter before and the one before that, he vividly experienced the fact that as people grow older, they gradually lose their happiness.