Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Doğrulanmış olan Verified kelimesinin kullanıldığı toplam 4 adet cümle bulundu. Verified ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Verified kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Tom verified the date of the meeting.
Tom toplantı tarihini doğruladı.

The credibility and veracity of the report that pieces of the plane have been found, cannot yet be verified.

The defendant's innocence could not be verified.

The identity of the boy who had been missing was verified by the clothes he was wearing.