Aranacak Kelime ›

Vandal kelimesinin kullanıldığı toplam 9 adet cümle bulundu. Vandal ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Vandal kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Larry Ewing is a vandal.
Larry Ewing bir vandaldır.

You're a vandal!

Egging is a form of vandalism.
Kışkırtmak vandallığın bir şeklidir.

Vandalism is a significant problem in this part of the city.

Vandalism is on the rise.

They vandalized my BMW!
Onlar benim BMW'yi tahrip ettiler.

The benches broken by the vandals were already replaced.

The more volunteers you get, the more vandals.

Vandals wreaked havoc in the abandoned house.