Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Mantıksız olan Unreasonable kelimesinin kullanıldığı toplam 25 adet cümle bulundu. Unreasonable ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Unreasonable kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I'm not being unreasonable.
Ben mantıksız olmuyorum.

She asked me for an unreasonable sum of money.
Benden aşırı miktarda para istedi.

Is that so unreasonable?
Bu çok mantıksız mı?

That would be unreasonable.
Bu mantıklı olmaz.

That's not unreasonable, is it?
Bu mantıksız değil, değil mi?

Do you think I'm being unreasonable?
Mantıksız olduğumu düşünüyor musunuz?

Don't be unreasonable.
Mantıksız olmayın.

He's not an unreasonable man.
O mantıksız bir adam değil.

Is that unreasonable?
O mantıksız mı?

Tom is being unreasonable.
Tom mantıksız oluyor.

Tom thought that Mary was being unreasonable.
Tom Mary'nin mantıksız olduğunu düşünüyordu.

Unreasonable Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Tom thought Mary's offer was unreasonable.
Tom Mary'nin teklifinin mantıksız olduğunu düşündü.

Am I being unreasonable?

He cannot have said such an unreasonable thing.

It is not unreasonable to think that these people were excluded from the community.

The salesman sold the article at an unreasonable price.

Tom isn't an unreasonable man.

Tom realized he had been unreasonable.

We won't be unreasonable.

We're being unreasonable.

You must not give in to his unreasonable demands.

You're being unreasonable.

You're being very unreasonable.

You're very patient, so why are you being so unreasonable about waiting ten more minutes?

Your demands are unreasonable.