Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı çözülmeye olan Unravel kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Unravel ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Unravel kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive.
Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

The sleeves of the sweater began to unravel.
Kazağın kolları sökülmeye başladı.

All her carefully made plans began to unravel one by one.

The police tried hard to unravel the mystery of killing.

Who shall ever unravel the mysteries of the sea?

As the story advances, the mystery unravels.