Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Hain olan Treacherous kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Treacherous ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Treacherous kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The Southern Ocean is considered the world's most treacherous ocean.
Antarktika Okyanusu dünyanın en güvenilmez okyanusu olarak düşünülür.

And I said, My leanness, my leanness, woe unto me! The treacherous have dealt treacherously; yea, the treacherous have dealt very treacherously.

Drive carefully! The roads are treacherous.

Drive carefully! Those are treacherous roads up there.

Treacherous fire, bring relief to my torment.

Wet logs make for treacherous footing.