Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yorulmaz olan Tireless kelimesinin kullanıldığı toplam 3 adet cümle bulundu. Tireless ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Tireless kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Tom is tireless.
Tom yorulmaz.

It was your tireless efforts and devotion that made the event successful.

Scarcely had her mother left when Mary took control of the house and tirelessly harassed her little brother Tom.