Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Dövme olan Tattoo kelimesinin kullanıldığı toplam 74 adet cümle bulundu. Tattoo ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Tattoo kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

What was your first tattoo?
İlk dövmen neydi?

Would you ever consider getting a tattoo?
Şu ana kadar dövme yaptırmayı düşündünüz mü?

I thought about getting a tattoo, but I gave up on that thought.
Bir dövme yapmayı düşündüm ,ama o düşünceden vazgeçtim.

I have a tattoo.
Bir dövmem var.

Do you have a tattoo?
Bir dövmen var mı?

Getting a tattoo is a stupid idea.
Dövme yaptırmak aptalca bir fikir.

Getting a tattoo is a stupid idea.
Dövme yaptırmak aptalca bir fikir.

I had to get my tattoo removed.
Dövmemi çıkartmak zorunda kaldım.

Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you won't be allowed to bathe in many of the hot spring resorts?
Japonya'da, eğer bir dövmen varsa, kaplıcaların birçoğunda yıkanmana izin verilmeyeceğini biliyor muydun?

Mary explained to her parents that everyone at school had a tattoo, but they remained unconvinced.
Mary ebeveynlerine okulda herkesin bir dövmesi olduğunu açıkladı fakat onlar ikna edilmemiş olarak kaldılar.

Do you regret getting that tattoo?
O dövmeyi yaptırdığına pişman mısın?

Tattoo Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Tom put a Band-Aid over his small tattoo of a spider so he would be allowed into a Japanese hot spring.
Tom bir Japon kaplıcasına girebilmek için küçük örümcek dövmesinin üzerine bir yara bandı yapıştırdı.

Tom showed Mary his tattoo.
Tom Mary'ye dövmesini gösterdi.

Tom showed Mary the tattoo on his arm.
Tom Mary'ye kolundaki dövmeyi gösterdi.

Tom showed Mary his new tattoo.
Tom Mary'ye yeni dövmesini gösterdi.

Tom regretted getting that tattoo, so he had it removed.
Tom o dövmeyi yaptırdığına pişman oldu bu yüzden onu çıkarttırdı.

Tom and Mary decided to get the same tattoo.
Tom ve Mary aynı dövmeyi yaptırmaya karar verdiler.

Tom got a tattoo.
Tom'un bir dövmesi var.

Do you like Tom's tattoo?
Tom'un dövmesini seviyor musun?

Tom has a tattoo on his left arm.
Tom'un sol kolunda bir döğmesi var.

I noticed that Tom had a small tattoo on his right foot.
Tom'un, sağ ayağında küçük bir dövme olduğunu fark ettim.

All I want for Christmas is a new tattoo.

Are you determined to get a tattoo?

Can I get a tattoo?

Does Tom have a tattoo?

Don't you regret getting that tattoo?

He works at a tattoo parlor.

I don't have a tattoo.

I got a new tattoo last week.

I got a Pantera tattoo.

I just got my first tattoo.

I told Tom that getting a tattoo would be a stupid thing to do.

I'm thinking of getting a tattoo.

I've never seen such a tattoo.

Look at that sick tattoo!

Mary and Tom were shocked when they saw Oliver come back with his first tattoo.

Mary has a lower back tattoo.

Mary wanted a tattoo that meant "Love and Fidelity", but it really means "Stupid Foreigner" in Chinese.

Nowadays it is nigh on impossible to find a girl who does not wear a tattoo.

She has a tattoo of a lizard on her thigh.

She works at a tattoo parlor.

Show me your tattoo.

Tom didn't want Mary to get a tattoo.

Tom has a tattoo of a snake on his back.

Tom just got a tattoo.

Tom noticed Mary had a tattoo on her ankle.

Tom told me he showed his tattoo to Mary.

Tom wanted Mary to get a tattoo.

Tom wanted to get his tattoo removed.

Tom wants to be a tattoo artist.

Tom wants to get a tattoo on his chest.

What's the worst tattoo you've ever seen?

When did you get your first tattoo?

Where did you tattoo them?

Would you like to see my tattoo?

Tom got his girlfriend's name tattooed on his arm, but then she left him.
Tom kız arkadaşının adını koluna dövme yaptırdı fakat sonra o onu terk etti.

Tom got his girlfriend's name tattooed on his arm.
Tom kız arkadaşının adını koluna dövme yaptırdı.

Tom had a heart tattooed on his arm.
Tom'un kolunda bir kalp dövmesi vardı.

Tom had an eagle tattooed on his right arm.
Tom'un sağ kolunda bir kartal dövmesi vardı.

Mary's parents disapproved of her decision to get tattooed.

We are all tattooed in our cradles with the beliefs of our tribe; the record may seem superficial, but it is indelible.

You weren't married to the tattooed guy they took away in handcaffs?

Do you have any tattoos?
Hiç dövmen var mı

Do you like Tom's tattoos?
Tom'un dövmelerini seviyor musun?

Tom has tattoos on his arms.
Tom'un kollarında dövmeleri var.

He has a lot of tattoos on his body.

She has a lot of tattoos on her body.

Tattoos have tribal origins.

The quadruplets are only distinguishable by little jailhouse tattoos behind their ears.

There are a lot of tattoos on her body.

There are a lot of tattoos on his body.

Tom and Mary got matching tattoos.

Tom has a couple of tattoos, doesn't he?

Tom has tattoos all over his body.