Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Zımba olan Stapler kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Stapler ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Stapler kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Can you lend me a stapler?
Bana bir zımba ödünç verebilir misiniz?

Will you please lend me a stapler?
Bana bir zımba ödünç verir misin?

I know what a stapler looks like.
Bir tel zımbanın neye benzediğini biliyorum.

Can't you see a stapler somewhere around there?
Oralarda bir yerde bir zımba göremiyor musun?

I know what a stapler is.
Tel zımbanın ne olduğunu biliyorum.

A stapler is very useful for attaching papers together.