Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Dayanışma olan Solidarity kelimesinin kullanıldığı toplam 7 adet cümle bulundu. Solidarity ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Solidarity kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Make solidarity and equal rights the cornerstone of public policy.
Dayanışma ve eşit haklar kamu politikasının temel taşını oluşturur

No systematical study in economy assumes solidarity.
Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez

First the immigrants, next you. Our solidarity - is the answer to social cannibalism.

First the immigrants, next you. Our solidarity - the answer to social cannibalism.

First the immigrants, then you. Our solidarity - is the answer to social cannibalism.

First the immigrants, then you. Our solidarity - the answer to social cannibalism.

Solidarity is a weapon.