Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Diyor olan Says kelimesinin kullanıldığı toplam 1 adet cümle bulundu. Says ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Says kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

"Yes, orange juice please," says Mike.
"Evet, portakal suyu lütfen," diyor Mark.

"Says who?" "Says me."
"Kim söylüyor?" "Ben söylüyorum."

It says in the Bible, "Man shall not live on bread alone."
İncil'de, " İnsan yalnız ekmek ile yaşamayacak " diyor.

I asked around and everybody says Tom is a good guy.
Çevreye sordum ve herkes Tom'un iyi bir adam olduğunu söylüyor.

He says he likes flowers.
Çiçeklerden hoşlandığını söylüyor.

My child cannot say "Kinpira style sauteed Gobo", he always says "Pinkira style sauteed Bogo" instead.
Çocuğum "Kinpira stili Gobo sote" diyemiyor, her zaman bunun yerine "Pinkira stili Bogo tose" diyor.

You should attend more to what your teacher says.
Öğretmenin söylediklerine daha fazla dikkat etmelisin.

That's what my mom always says.
Annem de hep bunu der.

Mom says you should get out of bed.
Annem yataktan kalkmak gerektiğini söylüyor.

Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.
Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı.

My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Arkadaşlarım her zaman benim sakin olduğumu söyler fakat ailem her zaman can sıkıcı olduğumu söyler.