Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Testereyle olan Sawed kelimesinin kullanıldığı toplam 5 adet cümle bulundu. Sawed ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sawed kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Oh no, I accidentally sawed off my finger! What should I do?
Hayır, yanlışlıkla parmağımı kestim! Ne yapmalıyım?

He sawed logs for the fireplace.

He sawed off the branch he was sitting on.

He took the wood and sawed it using the saw.

Tom sawed the logs in half.