Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Testere olan Saw kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Saw ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Saw kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I saw him for the first time in 10 years.
10 yıldan beri onu ilk kez gördüm.

The year 1796 saw a change in American politics.
1796 yılında, Amerikan siyasetinde bir değişim gördüm.

The 1990's saw various incidents.
1990'lar çeşitli olayları gördü.

I saw a movie for the first time in two years.
İki yılda ilk kez bir film izledim.

We both saw you.
İkimiz de seni gördük.

We saw another ship far ahead.
İleride başka bir gemi gördük.

I saw something interesting.
İlginç bir şey gördüm.

I saw the mountain for the first time.
İlk kez dağ gördüm.

We saw cows grazing in the meadow.
İneklerin çayırda otladığını gördük.

He saw suicide as the only way out.
İntiharı tek çıkış yolu olarak gördü.

As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake.
İsa, Galilee Denizi boyunca geçerken, Simon ve kardeşi Andrew'in göle bir ağ attıklarını gördü.