Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Tasarruf olan Savings kelimesinin kullanıldığı toplam 53 adet cümle bulundu. Savings ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Savings kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

All depositors with over €100,000 in Southern Cypriot banks will now have to pay 9.9 percent levy on their savings as part of a €10 billion bailout plan agreed on Friday, March 15.
5 Mart Cuma günü kararlaştırılan 10 Milyar Avroluk kurtarma planı uyarınca Güney Kıbrıs bankalarında 100,000 avronun üzerinde parası bulunan mudilerin artık tasarrufları üzerinden yüzde 9.9 vergi ödemesi gerekecek.

I can fall back on my savings if I lose my job.
İşimi kaybedersem tasarruflarıma başvurabilirim.

In an emergency you can fall back on your savings.
Acil bir durumda birikimlerine baş vurabilirsin.

He keeps all his savings in the bank.
Bütün tasarruflarını bankada tutar.

I'd like to open a savings account.
Ben bir tasarruf hesabı açmak istiyorum.

Doctors' bills really cut into our savings.
Doktor faturaları birikimlerimizi gerçekten azaltıyor.

Generally speaking, savings are increasing.
Genel olarak, tasarruflar artıyorlar.

Millions of persons lost all their savings.
Milyonlarca insan bütün birikimlerini kaybetti.

Why don't you open a savings account?
Neden bir birikim hesabı açmıyorsun?

He added to his savings.
O, birikimlerini topladı.

He put her savings to good use.
O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.