Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Kaydedilir olan Saved kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Saved ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Saved kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The medicine saved her life.
İlaç onun hayatını kurtardı.

The people saved their country from the enemies.
İnsanlar ülkelerini düşmandan kurtardı.

He caught hold of a rope and saved himself.
İpi yakaladı ve kendini kurtardı.

You were dying, but the doctor saved your life.
Ölüyordun ama doktor senin hayatını kurtardı.

That tall boy saved the drowning child.
Şu uzun genç boğulan çocuğu kurtardı.

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross!
Bütün çocukluk dişlerini bu kibrit kutusunda mı biriktirdin? Bu iğrenç!

All the passengers were saved from drowning.
Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar.

The fisherman saved himself by means of a floating board.
Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı.

With the money Mr Johnson had saved, he would be able to live high on the hog when he retired.
Bay Johnson kazandığı paradan dolayı, emekli olduğunda etrafa para saçabilecekti.

He saved a child from drowning in a pond.
Bir gölette bir çocuğu boğulmaktan kurtardı.

Someone saved my life.
Birisi benim hayatımı kurtardı.