Aranacak Kelime ›

Saturdays kelimesinin kullanıldığı toplam 40 adet cümle bulundu. Saturdays ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Saturdays kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The bank is not open on Saturdays.
Banka cumartesi günleri açık değil.

The banks aren't open on Saturdays.
Bankalar cumartesi günleri açık değildir.

I have three friends that often drop by on Saturdays.
Cumartesi günleri çoğunlukla uğrayan üç arkadaşım var.

Do you see patients on Saturdays?
Cumartesi günleri hastalara bakıyor musun?

He meets his girlfriend on Saturdays.
Cumartesi günleri kız arkadaşı ile buluşur.

How many classes do you have on Saturdays?
Cumartesi günleri kaç tane dersiniz var?

Do you have school on Saturdays?
Cumartesi günleri okulun var mı?

On Saturdays, we usually visit in this park.
Cumartesi günleri, genellikle bu parkta yürürüz.

I like Saturdays.
Cumartesi günlerini seviyorum.

Tom doesn't watch TV except on Saturdays.
Cumartesiler hariç Tom TV izlemez.

You need not come to the office on Saturdays.
Cumartesileri büroya gelmen gerekmez.