Aranacak Kelime ›

Sate kelimesinin kullanıldığı toplam 47 adet cümle bulundu. Sate ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sate kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Drink most, which will definitely sate you, of the coffee.

Tell her that I am sated.

The moon is a satellite of the earth.
Ay dünyanın uydusudur.

Charon is considered to be a satellite of the (dwarf) planet Pluto. However, because its diameter is more than half as large as that of Pluto itself, it can be considered an equal partner; and Pluto and Charon can be considered a double planet.
Charon gezegen Pluto'nun bir uydusu olarak kabul edilmektedir. Ancak onun çapı Pluto'nun yarı çapından daha büyük olduğu için o, eşit bir ortak olarak kabul edilmektedir; ve Pluto ve Charon bir çift gezegen olarak kabul edilmektedir.

The earth's moon is a natural satellite.
Dünyanın ayı doğal bir uydudur.

The ESA put a satellite into orbit.
ESA yörüngeye bir uydu yerleştirdi.

Sputnik 1 was the first satellite to orbit around the Earth.
Sputnik 1 dünyanın etrafındaki yörüngede dönen ilk uyduydu.

The satellite is now in orbit.
Uydu şimdi yörüngededir.

The satellite is in orbit around the moon.
Uydu, ay etrafında bir yörüngedir.

The artificial satellite was launched into the orbit.
Yapay uydu yörüngesine fırlatıldı.

A satellite was launched in Russia last year.