Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Noel Baba olan Santa kelimesinin kullanıldığı toplam 46 adet cümle bulundu. Santa ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Santa kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

In my childhood, I believed in Santa Claus.
Çocukluğumda Noel Baba'ya inandım.

When I was a child, I believed in Santa Claus.
Bir çocukken, Noel Baba'ya inanırdım.

The girl still believes in Santa Claus.
Kız hâlâ Noel Baba'ya inanmaktadır.

Santa Claus, I want to receive a girlfriend for Christmas.
Noel Baba, Noel için bir kız arkadaş ağırlamak istiyorum.

I don't believe that Santa Claus is imaginary.
Noel Babanın hayali olduğuna inanmıyorum.

He believes in Santa Clause.
O, Noel Baba'ya inanıyor.

My son still believes in Santa Claus.
Oğlum hâlâ Noel Baba'ya inanıyor.

Santa Ana stepped down as president.
Santa Ana başkan olarak emekliye ayrıldı.

Santa Ana was living in exile in Cuba.
Santa Ana Küba'da sürgünde yaşıyordu.

Santa Ana begged for mercy.
Santa Ana merhamet için yalvardı.

Santa Ana's army was destroyed.
Santa Ana'nın ordusu yok edildi.