Aranacak Kelime ›

Sang kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Sang ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sang kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I sang for two hours.
İki saat şarkı söyledim.

The twins sang.
İkizler şarkı söyledi.

We sang and we loved it.
Şarkı söyledik ve bundan hoşlandık.

She smiled at me while she sang a song.
Şarkısını söylerken bana gülümsedi.

He sang off key.
Anahtar kapalı şarkı söyledi.

Ann sang a lullaby for her little sister.
Ann küçük kız kardeşine bir ninni söyledi.

Mrs. Lark played the piano and the children sang.
Bayan Lark piyano çaldı ve çocuklar şarkı söyledi.

My Japanese teacher used to use a song to help us remember verb conjugations. No one really sang along.
Benim Japon öğretmenim fiil çekimlerini hatırlamamıza yardımcı olan bir şarkı kullanırdı. Hiç kimse gerçekten birlikte söylemezdi.

He sang some old songs.
Birkaç eski şarkı söyledi.

We sang, danced and chatted after dinner.
Biz akşam yemeğinden sonra şarkı söyledik, dansettik ve sohbet ettik.

We sang for her.
Biz onun için şarkı söyledik.