Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Satış olan Sales kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Sales ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sales kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan.
Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir.

Sales fell off in the third quarter.
Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı.

We currently have 200 well organized sales offices all over Japan.
Şu anda Japonya çapında 200 tane iyi örgütlenmiş satış büromuz var.

I talked with our sales people.
Bizim satış elemanlarıyla konuştum.

This product has annual sales of about $80 million.
Bu ürünün yıllık satışı ortalama 80 milyon dolardır.

Sales are down this month.
Bu ay satışlar düşük.

Sales have been off this month.
Bu ay satışlar iyi değil.

Do you have any sales distributors in Japan?
Japonya'da hiç satış distribütörleri var mı?

Their sales are growing.
Onların satışları artıyor.

His job is to promote sales.
Onun işi satışları yükseltmektir.

Who's in charge of the sales section?
Satış bölümünün sorumlusu kim?