Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Hatır olan Sake kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Sake ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sake kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I'm saying "For the sake of Earth's environment," but actually it's "For the sake of the people living on Earth."
" Dünyanın çevresinin iyiliği için söylüyorum," ama aslında o "Dünya üzerinde yaşayan insanların iyiliği için. "

He worked very hard for the sake of his family.
Ailesi için çok çalıştı.

For God's sake, get me out of here!
Allah aşkına beni buradan çıkarın.

For God's sake, what happened?
Allah aşkına ne oldu?

Don't be angry with me, for I did it for your sake.
Bana kızma, ben onu senin hatırın için yaptım.

I stopped smoking for the sake of my health.
Ben sağlığımın hatırı için sigara içmeyi bıraktım.

For fuck's sake, where did I put my goddamn house keys?
Kahretsin, lanet olası ev anahtarlarını nereye koydum?

Please accept this as a keep-sake of my husband.
Kocamın bir hatırası olarak lütfen bunu kabul edin.

He gave up drinking for the sake of his health.
Sağlığı için içmekten vazgeçti.

I'll quit my job for the sake of my health.
Sağlığım uğruna işimi bırakacağım.

I did so for the sake of my health.
Sağlığımın hatırı için öyle yaptım.