Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Denizciler olan Sailors kelimesinin kullanıldığı toplam 27 adet cümle bulundu. Sailors ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sailors kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

It was a ship with a crew of 25 sailors.
25 denizciden oluşmuş mürettebatı olan bir gemiydi.

How many sailors were aboard the ship that sunk?
Batan gemide kaç tane denizci vardı?

The sailors saw land.
Denizciler karayı gördü.

The sailors abandoned the burning ship.
Denizciler yanan gemiyi terk ettiler.

They killed more than three thousand sailors.
Onlar üç binden fazla denizciyi öldürdü

Only a few sailors can be seen.
Sadece birkaç denizci görülebilir.

Tom was arguing with one of the sailors about something.
Tom bir şey hakkında denizcilerden biriyle tartışıyordu.

"I live in Washington, and everyone swears like sailors." "As a fellow Washingtonian, I agree."

All the skill of the sailors fell before the violence of the storm.

All the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.

Christopher Columbus once discovered an entire ship of deceased sailors... and politely ignored it.