Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Güvenli olan Safest kelimesinin kullanıldığı toplam 15 adet cümle bulundu. Safest ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Safest kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

If I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?
Eğer Afrika kıtasına gitmiş olsaydım en güvenli ve en temiz yer neresi olurdu?

Copyright tip #4: The safest course is always to get permission from the copyright owner. Acknowledging the source of the copyrighted material does not substitute for obtaining permission.

I think that's the safest way to do it.

I told Tom to go to the safest place I could think of.

It's one of the safest cities in the world.

Law is the safest helmet.

Mars was the safest bet for human colonization.

Suspenders are safest.

That's the safest way, isn't it?

The safest thing to do is just wait.

This is the safest place I know.