Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Daha güvenli olan Safer kelimesinin kullanıldığı toplam 51 adet cümle bulundu. Safer ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Safer kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I feel a lot safer now.
Şimdi çok daha güvenli hissediyorum.

You're safer here.
Burada daha emin ellerdesin.

I feel safer here.
Burada daha güvenli hissediyorum.

It's safer to stay here.
Burada kalmak daha güvenlidir.

It'll be safer.
Daha güvenli olacak.

A bird in hand is safer than one overhead.
Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir.

Compared to New York, Tokyo is a much safer place.
New York ile karşılaştırıldığında, Tokyo çok daha güvenli bir yerdir.

He thinks that planes are safer than cars.
O, uçakların arabalardan daha güvenli olduklarını düşünüyor.

You're safer where you are.
Olduğun yerde daha güvendesin.

It's safer there.
Orada daha güvenli.

It's safer to stay right here.
Tam burada kalmak daha güvenlidir.