Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Eyer olan Saddle kelimesinin kullanıldığı toplam 13 adet cümle bulundu. Saddle ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Saddle kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Don't put the saddle on the wrong horse.
Eyeri yanlış ata koymayın.

A howdah on the horse and a saddle on the elephant.

Before getting on a horse, you usually put a saddle on its back.

Can you ride without a saddle?

It's lonely in the saddle since the horse died.

Let's saddle our horses and go riding.

Saddle my horse.

She seemed so much at ease in the saddle.

All this impulse buying is going to leave you saddled with debt.

Booted and saddled and bridled rode he.

She saddled him with the work.