Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı üzücü olan Sad kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Sad ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Sad kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

It's a very sad story.
Çok üzücü bir hikaye.

Many letters of encouragement refreshed my sad heart.
Çok sayıda destek mektubu üzgün kalbimi rahatlattı.

The man is mourning after receiving sad news.
Adam üzücü haberi aldıktan sonra yas tutuyor.

The man is mourning after the sad news.
Adam üzücü haberi aldıktan sonra yas tutuyor.

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.
Ama biliyorsunuz, tüm bu cümleleri toplamak ve kendimiz için saklamak hazin olacaktır. Ki Tatoeba'nın açık olmasının nedeni budur. Bizim kaynak kodumuz açıktır. Bizim bilgimiz açıktır.

I don't like sad movies.
Üzücü filmleri sevmiyorum.

She was overwhelmed by the sad news.
Üzücü haber yüzünden mahvoldu.

After hearing the sad news, she broke down in tears.
Üzücü haberi duyduktan sonra, o, gözyaşları içinde yıkıldı.

The sad story moved us to tears.
Üzücü hikaye bizi ağlattı.

I feel sad every now and then.
Arada bir üzgün hissederim.

She was sad for the first time in months.
Aylardır ilk defa üzgündü.