Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yakut olan Ruby kelimesinin kullanıldığı toplam 4 adet cümle bulundu. Ruby ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Ruby kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Rare gems include aquamarine, amethyst, emerald, quartz and ruby.
Bazı değerli taşlar akuamarin, ametist, zümrüt, kuvars ve yakuttur.

The gunman was Jack Ruby.
Silahlı adam Jack Ruby idi.

I play with Rubik's cube, not with Ruby's ass!

Ruby on Rails is an agile development platform, which means we can respond to feedback from our customers very quickly.