Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yeniden olan Reconsider kelimesinin kullanıldığı toplam 44 adet cümle bulundu. Reconsider ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Reconsider kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I'm glad you decided to reconsider my offer.
Önerimi yeniden düşünmeye karar verdiğine sevindim.

I'll reconsider the matter.
Ben konuyu yeniden değerlendireceğim.

I think you should reconsider that.
Bence bunu tekrar düşünmelisin.

I think you should reconsider this.
Bence bunu yeniden düşünmelisin.

I think you should reconsider.
Bence tekrar düşünmelisin.

I'm going to reconsider it.
Bunu tekrar düşüneceğim.

Please reconsider.
Lütfen yeniden düşünün.

I think it's time for me to reconsider how I've been living.
Sanırım nasıl yaşadığımı yeniden gözden geçirmemin zamanıdır.

I strongly advise you to reconsider.
Tekrar düşünmeni şiddetle tavsiye ediyorum.

Tom wishes you'd reconsider.
Tom yeniden düşünmenizi diliyor.

Tom won't reconsider.
Tom yeniden düşünmeyecek.

Reconsider Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Tom will reconsider.
Tom yeniden gözden geçirecek.

Won't you reconsider?
Yeniden düşünmeyecek misin?

Conflicting reports prompted the director to reconsider her position.

I beg you to reconsider.

I hope you'll reconsider.

I suggest you reconsider your decision.

I want you to reconsider your decision.

I'd like to ask you to reconsider.

I'll have to reconsider it.

I'll have to seriously reconsider our options.

I'm asking you to reconsider.

Let's reconsider the problem.

Let's take advantage of the 'exemption' controversy to reconsider the way we work.

Tom'll reconsider.

We might otherwise have to reconsider the purchase.

You may want to reconsider.

You might want to reconsider that move, Tom.

You might want to reconsider that.

You might want to reconsider your decision.

You might want to reconsider.

You should reconsider.

You've got to reconsider.

There is no room for reconsideration.

I reconsidered your offer.
Önerinizi yeniden düşündüm.

I've reconsidered it.
Onu tekrar düşündüm.

I reconsidered your proposal.
Teklifinizi yeniden düşündüm.

Have you reconsidered the plan?

Have you reconsidered?

Tom reconsidered the matter.

We will implement a reconsidered North-South cooperation mechanism.

I'm reconsidering my engagement.
Ben nişanımı yeniden düşünüyorum.

The government has been reconsidering its firearms exportation.
Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır.

Whenever someone brings up politics, he always ends up reconsidering his positions on everything.