Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Hızlı olan Quick kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Quick ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Quick kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Let's catch a quick bite.
Çabucak bir şeyler yiyelim.

Come quick!
Çabuk gelin.

Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness.
Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum.

Quick, run after him.
Çabuk, onun peşinden koşun.

I'm very quick.
Çok hızlıyım.

Be quick! We haven't much time.
Acele et! Çok zamanımız yok.

Aspirin can provide quick relief for a headache.
Aspirin baş ağrısı için hızlı bir rahatlama sağlayabilir.

She gave the blouse a quick wash.
Bulüzü çabucak yıkadı.

He took a quick look at the magazine.
Dergiye göz attı.

He was quick to criticize others.
Diğerlerini eleştirmek için hızlıydı.

I'll be there as quick as I can.
Elimden geldiğince çabuk orada olacağım.

Quick Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I was quick tempered when I was young.
Gençken çabuk öfkelenirdim.

You're really quick.
Gerçekten hızlısın.

I ate a quick lunch.
Hızlı bir öğle yemeği yedim.

I'll do a quick check.
Hızlı bir denetim yapacağım.

I had a quick breakfast.
Hızlı bir kahvaltı yaptım.

Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
Hızlı bir karar için endişeli olduğundan, başkan bir oy için çağrıda bulundu.

He made a quick response.
Hızlı bir yanıt verdi.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üzerine atlar.

The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.
Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı.

He refused to make quick decisions.
Hızlı kararlar vermeyi reddetti.

I'll be quick.
Hızlı olacağım.

We'll be quick.
Hızlı olacağız.

John often has a quick breakfast.
John genellikle hızlı bir kahvaltı yer.

His daughter is quick in her movements.
Kızı hareketlerinde hızlıdır.

Mail service in that country is not quick.
O ülkede posta hizmeti hızlı değil.

She gave my shoes a quick brush.
O ayakkabılarımı çabucak fırçaladı.

He walked at a quick pace.
O büyük bir hızla yürüdü.

He's really quick.
O gerçekten hızlı.

That was quick.
O hızlıydı.

She is quick at everything.
O her şeyde hızlıdır.

He is quick at learning a foreign language.
O, bir yabancı dili öğrenmede hızlıdır.

He's quick with his hands.
O, elleriyle hızlıdır.

He is slow to decide, but he is quick to act.
O, karar vermede yavaş fakat eylem yapmada hızlıdır.

Make it quick.
Onu çabuk yap.

He finished it as quick as lightning.
Onu yıldırın kadar hızlı bitirdi.

I was amazed by her quick response.
Onun çabuk cevabı tarafından şaşırdım.

Tom didn't know the meaning of "anglophobia," so he did a quick web search to see if he could find out what it meant.
Tom "anglophobia"'nın anlamını bilmiyordu, bu yüzden onun ne demek olduğunu bulabilmek için hızlı bir web araştırması yaptı.

Tom has a very quick temper.
Tom çok çabuk sinirlenir.

Tom ate a quick lunch then went back to work.
Tom hızlı bir öğle yemeği yedi sonra işe geri döndü.

Tom ate a quick lunch.
Tom hızlı bir öğle yemeği yedi.

Tom took a quick shower.
Tom hızlı bir duş aldı.

Tom is used to making quick decisions.
Tom hızlı kararlar vermeye alışkındır.

Tom was quick.
Tom hızlıydı.

Tom did a quick calculation in his head.
Tom kafasında hızlı bir hesaplama yaptı.

Tom took a quick look out the window.
Tom pencereden dışarıya hızlı bir şekilde baktı.

Tom wasn't quick enough.
Tom yeterince hızlı değildi.

Tom wants to get rich quick.
Tom, hızlı zengin olmak istiyor.

We are hoping for your quick recovery.
Umarız çabucak iyileşirsiniz.

The old man set off at a quick trot.
Yaşlı adam hızlı bir koşuşturmayla yola çıktı.

She was not quick enough.
Yeterince hızlı değildi.

A clever man is always quick in the uptake.

A policeman should be strong and quick in action.

A quick temper is the only defect in her character.

A tic-tac-toe match is usually quick.

A woman is giving a book a quick once-over.

Albert is quick at learning.

All the workers ate a quick lunch at their desks.

As quick as a wink.

Awaiting your quick response . . .

Be as quick as you can.

Be quick about it.

Be quick, or you will miss the train.

Boxers need quick reflexes.

Bring me some water, and be quick about it.

Can I ask a quick question?

Can I ask you a quick question?

Can you go buy the baker's gray bread right quick? And make her cut it!

Children are quick to accustom themselves to new surroundings.

Children are quick to gain orientation to new circumstances.

Could you please give me a quick tour?

Diet pills aren't a quick fix for losing weight. You have to eat healthier and exercise too.

Do people ever accuse you of being quick-tempered?

Don't make any quick decisions.

Environmental problems call for quick action.

Even if something is fleeting like a scent or quick as a thought, there's always a way to get what you want very much.

Even though you're quick, you're still not ready.

Get in here quick.

Get over here and be quick about it!

Give me some water, and make it quick!

Give me that glass! Quick, please! I don't want to die!

He died a quick death.

He does not care for any sport involving team work or quick responses to other players.

He has a very quick mind.

He is a quick walker.

He is a quick-witted man.

He is all too quick.

He is quick at addition.

He is quick at figures.

He is quick of temper.

He is quick to adapt to new circumstances.

He is quick to find fault with the student's penmanship.

He is quick to learn.

He is quick to speak but slow to act.

He is quick to take offence.

He is quick to take offense.

He is quick to voice his concerns.

He made a very quick decision.

He stopped for a quick cigarette.

He was not quick enough.