Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Ikilem olan Quandary kelimesinin kullanıldığı toplam 3 adet cümle bulundu. Quandary ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Quandary kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Tom was excited about the new job offer since he'd felt stagnant and unappreciated in his current position, but when he told his boss that he was thinking about leaving, his boss told him that a promotion and a pay raise were in the offing if he would stay, so it left Tom in a quandary about what to do.
Tom şu anki görevinde durgun ve takdir edilmemiş hissettiğinden dolayı yeni iş teklifi hakkında heyecanlıydı fakat patronuna ayrılmayı düşündüğünü söylediğinde patronu ona eğer kalırsa bir terfi ve zammın yakında olduğunu söyledi bu yüzden Tom'u ne yapacağı konusunda ikilem içinde bıraktı.

Tom was in a quandary about who to vote for in the election.

When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with.