Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Cezalandırdı olan Punished kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Punished ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Punished kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The student was punished for cheating.
Öğrenci kopya çektiği için cezalandırıldı.

The pupil was punished for smoking.
Öğrenci sigara içtiği için cezalandırıldı.

My parents never punished me for anything I did.
Anne babam beni yaptığım bir şey için asla cezalandırmadı.

They were punished for their crimes.
Şuçlarından dolayı cezalandırıldılar.

You do such a thing once too often and get punished.
Öylesine bir şeyi bir kez çok sık yaparsın ve cezalandırılırsın.

Mr White punished the boy for cheating on the examination.
Bay White sınavda kopye çektiği için çocuğu cezalandırdı.

You'll be punished for this.
Bunun için cezalandırılacaksın.

I'm being punished.
Cezalandırılıyorum.

I'll be punished.
Cezalandırılacağım.

You will be punished.
Cezalandırılacaksın.

He didn't like to be punished.
Cezalandırılmak hoşuna gitmedi.

Punished Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I've done bad things that I should be punished for.
Cezalandırılmam gereken kötü şeyler yaptım.

Murder is punished by death.
Cinayet ölümle cezalandırılır.

She was punished for careless driving.
Dikkatsiz araba sürdüğü için cezalandırıldı.

If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.
Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım.

Jail is where criminals go to be punished.
Hapishane suçluların cezalandırılmak için gittiği yerdir.

Both children were punished.
Her iki çocuk cezalandırıldı.

He shall be punished.
O cezalandırılacaktır.

He was punished for child abuse.
O, bir çocuk tacizi için cezalandırıldı.

He will be punished.
O, cezalandırılacaktır.

He was punished for lying.
O, yalan söylediği için cezalandırıldı.

They must be punished.
Onlar cezalandırılmalı.

We punished him according to the rules.
Onu kurallar uyarınca cezalandırdık.

I demand that he be punished.
Onun cezalandırılmasını istiyorum.

He was punished for stealing the money.
Para çaldığı için cezalandırıldı.

He was punished for drunken driving.
Sarhoşken araba sürdüğü için cezalandırıldı.

The robber escaped being punished.
Soyguncu cezalandırılmaktan kaçtı.

Dangerous driving should be punished.
Tehlikeli sürüş cezalandırılmalı.

Tom punished his children.
Tom çocuklarını cezalandırdı.

Is Tom being punished?
Tom cezalandırılıyor mu?

Tom is being punished.
Tom cezalandırılıyor.

Tom will be punished.
Tom cezalandırılacak.

Tom didn't want to be punished.
Tom cezalandırılmak istemiyordu.

Tom must be punished.
Tom cezalandırılmalı.

Tom deserves to be punished.
Tom cezalandırılmayı hak ediyor.

I punished Tom.
Tom'u cezalandırdım.

Mary punished her daughter for lying.
Yalan söylediği için Mary kızını cezalandırdı.

You must be punished for what you did.
Yaptığın için cezalandırılmalısın.

You must be punished for what you've done.
Yaptığın için cezalandırılmalısın.

You will be punished if you break the law.
Yasaları çiğnersen, cezalandırılacaksın.

Am I being punished?

Are you being punished?

Because he lied, he was punished.

Christopher Columbus started wearing his famous hat back when he was still a schoolboy, and was often punished by his teachers for refusing to take it off in class.

Criminals should be punished.

Didn't it ever occur to them that they would be punished?

Do you want Tom punished for what he did?

Every crime must be punished.

Everyone must obey the rules. Those who don't will be punished.

He did nothing wrong; all the same he was severely punished.

He does not like being punished.

He must be severely punished.

He ought to be punished if he commits a crime.

He punished his children.

He told the truth, otherwise he would have been punished.

He was punished all the same.

He was punished as a warning to other students.

He was punished for his crimes.

He was punished for his evil acts.

He was punished with justification.

He was rightly punished.

He will certainly be punished.

High school students who flagrantly smoke in class and the teachers who can't caution them will be punished.

Hold your tongue, or you'll be punished.

I have to be punished.

I must warn you that if you do this again you will be punished.

I think putting thieves to death is not lawful; and it is plain and obvious that it is absurd and of ill consequence to the commonwealth that a thief and a murderer should be equally punished.

I think Tom has been punished enough.

I think you've been punished enough.

I thought it was absurd that you got punished.

I was afraid of her having been punished.

I'll be punished for what I did.

I've been adequately punished.

If the student had known his lesson better, the teacher would not have punished him.

If you commit a crime, you must be punished.

In the Netherlands, if a child is too insistent on asking for a cookie, he might be punished and get no cookie.

It had never occurred to her that he would be punished.

It seems the volleyball player will be punished for being late for the game.

Killing is forbidden; every murderer is punished, unless he has killed accompanied by many men and to the sound of trumpets.

My parents hardly ever punished me for anything.

No one was punished for the fiasco.

Oh, that's a secret, OK? Because slipping out of the dorm in the night is severely punished.

One is punished most for one's virtues.

People who break the law are punished.

Plagarism in America is strictly punished.

She must be severely punished.

She punished her children.

She was punished for her crimes.

Sooner or later the wicked are punished.

Success is punished in this country.

Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment.

That is a criminal offense, and you will surely be punished!

The probability of Tom being punished is very small.

The student was punished for smoking.

The teacher punished her students for using bad words.

The whole group was punished for Tom's mistake.

There are men who enjoy being punished.

They escaped being punished.

They insisted on the criminal being punished.

Think some about how he was punished.