Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Engelledi olan Prevented kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Prevented ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Prevented kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Urgent business prevented him from coming.
Acil iş onun gelişini engelledi.

Urgent business prevented him from going.
Acil iş onun gitmesini engelledi.

The heavy snow prevented me from going out.
Şiddetli kar dışarı çıkmamı engelledi.

The heavy rain prevented us from going out.
Şiddetli yağış dışarı çıkmamızı engelledi.

The heavy rain prevented us from going fishing.
Şiddetli yağmur balık tutmaya gitmemizi engelledi.

A heavy rain prevented me from going.
Şiddetli yağmur gidişimi engelledi.

The heavy rain prevented them from going there.
Şiddetli yağmur onların oraya gitmesini engelledi.

A sudden illness prevented him from going there.
Ani bir hastalık oraya gitmesini engelledi.

A storm prevented the plane from taking off.
Bir fırtına uçağın kalkmasını engelledi.

That could've been prevented.
Bu önlenebilirdi.

It is a disease that can't be prevented.
Bu önlenemez bir hastalıktır.

Prevented Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

It prevented a civil war.
Bu bir iç savaş engelledi.

I couldn't have prevented this.
Bunu önleyemezdim.

What prevented you from coming yesterday?
Dün gelmeni engelleyen neydi?

What prevented her from coming yesterday?
Dün onun gelmesini ne önledi?

What prevented you from coming earlier?
Erken gelmeni ne engelledi?

The storm prevented her from arriving on time.
Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

The flu prevented him from playing golf.
Grip onun golf oynamasını engelledi.

Illness prevented Jane from going to school.
Hastalık Jane'in okula gitmesini engelledi.

Illness prevented me from going to school.
Hastalık okula gitmemi engelledi.

Sickness prevented him from going out.
Hastalık onun dışarı çıkmasını engelledi.

Illness prevented her from taking a trip.
Hastalık onun geziye çıkmasını engelledi.

Illness prevented him from doing his work.
Hastalık onun işini yapmasını engelledi.

Illness prevented him from attending the party.
Hastalık onun partiye katılmasını engelledi.

Illness prevented her from attending the party.
Hastalık onun partiye katılmasını engelledi.

Illness prevented me from attending the party.
Hastalık partiye katılmamı engelledi.

Illness prevented me from taking a trip.
Hastalık yolculuğa çıkmamı engelledi.

The bad weather prevented me from going fishing.
Kötü hava balık tutmaya gitmemi engelledi.

Bad weather prevented us from leaving.
Kötü hava gitmemizi engelledi.

Bad weather prevented them from sailing.
Kötü hava yelkenli ile gitmelerini engelledi.

Bad weather prevented us from departing.
Kötü hava yola çıkmamızı engelledi.

The snow prevented me from going there.
Kar oraya gitmemi engelledi.

The snow prevented the airplane from taking off.
Kar uçağın kalkmasını engelledi.

The snow prevented us from arriving on time.
Kar zamanında varmamızı engelledi.

Snow prevented the transport in high places of the country.
Kar, ülkenin yüksek yerlerinde ulaşımı engelledi.

What prevented you from coming to the concert?
Konsere gelmene ne mani oldu?

The heavy rain prevented me from going out.
Kuvvetli yağış dışarı çıkmama engel oldu.

That typhoon prevented me from going out.
O tayfun dışarı çıkmamı engelledi.

What prevented him from coming?
Onu gelmekten ne engelledi?

Her illness prevented her from attending the party.
Onun hastalığı onun partiye katılmasını engelledi.

His bad leg prevented him from winning the race.
Onun kötü bacağı yarışı kazanmasını engelledi.

The noise outside his window prevented him from sleeping.
Onun penceresinin dışındaki gürültü onun uyumasını engelledi.

His prompt action prevented an epidemic.
Onun zamanında müdahelesi salgını engelledi.

What prevented you from working?
Senin çalışmanı ne engelledi?

The traffic accident prevented me from catching the train.
Trafik kazası treni yakalamamı engelledi.

The rain prevented me from coming.
Yağmur gelmemi engelledi.

The rain prevented the boys from playing baseball on the playground.
Yağmur, çocukların okul bahçesinde beyzbol oynamalarına engel oldu.

Fire cannot be prevented by half measures.
Yangın yetersiz tedbirlerle önlenemez.

Your help prevented me from being ruined.
Yardımın benim mahvolmamı engelledi.

Poverty prevented him from attending school.
Yoksulluk onun okula devam etmesini engelledi.

A bad cold prevented her from attending the class.

A slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.

A sudden illness prevented me from going to the station to meet him.

A typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.

And what prevented you from calling the police immediately?

Bad weather prevented me from doing the sights of Nara.

Bad weather prevented me from setting out.

Bad weather prevented us from starting.

Business prevented him from going to the concert.

Do you know the reason which prevented her from coming?

Heavy snow prevented the train from departing.

Her sudden arrival prevented him from going out.

His modesty prevented him from making his feelings known to her.

His mother prevented him from going out because she was anxious about his health.

I could have prevented this from happening.

I could have prevented this.

I could not understand what prevented me from moving.

Illness prevented him from attending the meeting.

Illness prevented Jim from attending the meeting.

Illness prevented me from calling on you.

Illness prevented me from coming to school.

Illness prevented me from going abroad.

Illness prevented me from going out.

Illness prevented me from going to his concert.

Illness prevented me from going to the party.

Maybe we could've prevented this from happening.

My mother's illness prevented me from attending the meeting.

My pride prevented me from borrowing money from him.

Poverty prevented him from continuing his studies.

Putting pieces of bread prevented them from getting lost.

Quick thinking prevented the damage from being even worse.

Rain prevented us from taking a walk.

That was the reason which prevented them from coming with me.

The accident prevented him from coming.

The bad weather prevented our ship from arriving on time.

The bad weather prevented us from leaving.

The deep snow prevented the party from getting to the hut.

The fire brigade prevented a fire.

The firemen were prevented from reaching the woman trapped in her house, because of the huge pile of junk she had accumulated over many years.

The flood prevented me from crossing the river.

The fog prevented the planes from taking off.

The heavy snow prevented us from going to the concert.

The heavy snowfall prevented our train from leaving on time.

The incident prevented him from going to America.

The mist prevented him from seeing very far.

The noise of traffic prevented us from hearing what the man said.

The rain prevented him from coming here.

The rain prevented me from going out.

The rain prevented me from going.

The rain prevented us from finishing our game of tennis.