Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Pizzacı olan Pizzeria kelimesinin kullanıldığı toplam 9 adet cümle bulundu. Pizzeria ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Pizzeria kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

We went to an Italian pizzeria.
Biz İtalyan pizzacısına gittik.

He left the pizzeria with his mouth smeared with sauce.

I went to an Italian pizzeria.

My friends go to The New Pizzeria every Friday evening.

This is the first time I've ever eaten in an Italian pizzeria.

This is the first time that I've eaten in an Italian pizzeria.

Tom owns a pizzeria.

Where can I find a pizzeria?

Where is the nearest pizzeria over here?