Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Pizzalar olan Pizzas kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Pizzas ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Pizzas kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

How many different kinds of pizzas are on the menu?
Menüde kaç tane farklı pizza çeşidi var?

Tom's part-time job is delivering pizzas.
Tom'un kısmi-zamanlı işi pizza teslimatıydı.

Everyone likes big pizzas.

I work delivering pizzas.

My very educated mother just served us nine pizzas.

Tom entered the room, carrying two pizzas.