Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Osmanlı olan Ottoman kelimesinin kullanıldığı toplam 8 adet cümle bulundu. Ottoman ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Ottoman kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Albania gained its independence from Ottoman State in 1912.
Arnavutluk 1912'de Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandı.

In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea.
On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler.

Turkey is the heir of Ottoman Empire.
Türkiye, Osmanlı Devleti'nin mirasçısıdır.

Jews fled the Spanish Inquisition and took shelter in Ottoman Empire in the fifteenth century.
Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.

Constantinople fell to the hands of the Ottoman Turks in 1453.

I can speak Ottoman.

I'm speaking Ottoman.

Ottoman Turks conquered Egypt in 1517.